پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : ملزومات طراحی سیستم معاملاتی (بخش اول)

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

جلسه بيست و سوم در خصوص ملزومات طراحي سيستم معاملاتي ميباشد كه در دو قسمت تقديم مي گردد 

 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )فصل دوره اول 96 ویدیوی 8

فصل دوره اول 96 ویدیوی 9

فصل دوره اول 96 ویدیوی 10

فصل دوره اول 96 ویدیوی 15

فصل دوره اول 96 ویدیوی 20


فصل دوره اول 96 ویدیوی 22
در حال مشاهده
فصل دوره اول 96 ویدیوی 26