پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : ذهنیت قیمت و میانگین واقعی نوسانات – بخش دوم

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

در این جلسه با مفاهیم پایه و دیدگاه اصلی اموزش ذهنیت قیمت و میانگین واقعی نوسانات Avrage True Renge (ATR) صبحت می شود 

 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )

در حال مشاهده
فصل دوره اول 96 ویدیوی 2


فصل دوره اول 96 ویدیوی 8

فصل دوره اول 96 ویدیوی 9

فصل دوره اول 96 ویدیوی 10

فصل دوره اول 96 ویدیوی 15

فصل دوره اول 96 ویدیوی 20


فصل دوره اول 96 ویدیوی 22