ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس | Forex Market Hours

یکی از نکات مهم برای معماله گری، توجه به زمان و ساعات کار بازارهای جهانی است. این بازار از بورس ولینگتون واقع در اندونزی آغاز می شود و با بورس نیویورک واقع در آمریکا پایان می یابد. درواقع هدف این است که بتواند بصورت ۲۴ ساعته باز باشد، پس از کشوری به کشوری دیگر منتقل می شود تا بتواند بی وقفه باز باشد. با بسته شدن هر بازار، بازار دیگر کار خود را آغاز می کند و در برخی ساعات نیز این بازارها بطور همزمان کار می کنند. بطور تقریبی ۷۰ درصد حجم تبادلات در هنگامی اتفاق می افتد که بازار نیویورک و اروپا بصورت همزمان فعالیت می کنند و باز هستند.

مانیتور زنده ساعت بازار فارکس

Live Forex Market Hours Monitor
Indonesia
ولینگتون - اندونزی
Wellington - Indonesia
در حال دریافت
ساعت به وقت ولینگتون
باز شدن : 01:30 به وقت تهران
بسته شدن : 08:45 به وقت تهران
باز شدن : 10:00 به وقت ولینگتون
بسته شدن : 16:45 به وقت ولینگتون
وضعیت
دریافت اطلاعات
Indonesia
سیدنی - استرالیا
Tokyo - Australia
در حال دریافت
ساعت به وقت سیدنی
باز شدن : 03:30 به وقت تهران
بسته شدن : 09:30 به وقت تهران
باز شدن : 10:00 به وقت سیدنی
بسته شدن : 16:00 به وقت سیدنی
وضعیت
دریافت اطلاعات
Indonesia
توکیو - ژاپن
Tokyo - Japan
در حال دریافت
ساعت به وقت توکیو
باز شدن : 03:30 به وقت تهران
بسته شدن : 09:30 به وقت تهران
باز شدن : 09:00 به وقت توکیو
بسته شدن : 15:00 به وقت توکیو
وضعیت
دریافت اطلاعات
Indonesia
هنگ کنگ
Hong Kong
در حال دریافت
ساعت به وقت هنگ کنگ
باز شدن : 05:00 به وقت تهران
بسته شدن : 11:30 به وقت تهران
باز شدن : 09:30 به وقت هنگ کنگ
بسته شدن : 16:00 به وقت هنگ کنگ
وضعیت
دریافت اطلاعات
Indonesia
شانگهای - چین
Shanghai - China
در حال دریافت
ساعت به وقت شانگهای
باز شدن : 05:00 به وقت تهران
بسته شدن : 10:30 به وقت تهران
باز شدن : 09:30 به وقت شانگهای
بسته شدن : 15:00 به وقت شانگهای
وضعیت
دریافت اطلاعات
Indonesia
دبی - امارات
Dubai - UAE
در حال دریافت
ساعت به وقت دبی
باز شدن : 09:30 به وقت تهران
بسته شدن : 14:15 به وقت تهران
باز شدن : 10:00 به وقت دبی
بسته شدن : 14:45 به وقت دبی
وضعیت
دریافت اطلاعات
Indonesia
مسکو - رسیه
Moscow - Russia
در حال دریافت
ساعت به وقت مسکو
باز شدن : 10:30 به وقت تهران
بسته شدن : 19:00 به وقت تهران
باز شدن : 10:00 به وقت مسکو
بسته شدن : 18:30 به وقت مسکو
وضعیت
دریافت اطلاعات
Indonesia
لندن - انگلیس
London - England
در حال دریافت
ساعت به وقت لندن
باز شدن : 10:30 به وقت تهران
بسته شدن : 19:00 به وقت تهران
باز شدن : 08:00 به وقت لندن
بسته شدن : 16:30 به وقت لندن
وضعیت
دریافت اطلاعات
Indonesia
فرانکفورت - آلمان
Frankfurt - Germany
در حال دریافت
ساعت به وقت فرانکفورت
باز شدن : 10:30 به وقت تهران
بسته شدن : 19:00 به وقت تهران
باز شدن : 09:00 به وقت فرانکفورت
بسته شدن : 17:30 به وقت فرانکفورت
وضعیت
دریافت اطلاعات
Indonesia
نیویورک - آمریکا
New York - USA
در حال دریافت
ساعت به وقت نیویورک
باز شدن : 15:30 به وقت تهران
بسته شدن : 00:30 به وقت تهران
باز شدن : 08:00 به وقت نیویورک
بسته شدن : 17:00 به وقت نیویورک
وضعیت
دریافت اطلاعات
ساعت 17 به وقت تهران ، به علت ورود بازار سهام و بورس آمریکا و همچنین وارد شدن بازار های دیگر شهر های آمریکا شاهد افزایش قابل توجه حجم در بازار خواهید بود.
سوالی دارید؟

معامله گران تریدر 98 آماده پاسخگویی به شما هستند.