کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه - گری دیتون

کتاب معامله گری با ذهن آگاهانه - گری دیتون

نویسنده : گری دیتون
کتاب صوتی : دارد
پی دی اف : ندارد
کتاب راهنمای جامع مدیریت حرفه ای ریسک – رولف اشلات مان

کتاب راهنمای جامع مدیریت حرفه ای ریسک – رولف اشلات مان

نویسنده : رولف اشلات مان
کتاب صوتی : دارد
پی دی اف : دارد
کتاب تکنیک نمودارهای شمعی ژاپنی – استیو نیسون

کتاب تکنیک نمودارهای شمعی ژاپنی – استیو نیسون

نویسنده : استیو نیسون
کتاب صوتی : ندارد
پی دی اف : ندارد
کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

نویسنده : مارک داگلاس
کتاب صوتی : دارد
پی دی اف : ندارد
کتاب تختخوابت را مرتب کن – ژنرال ویلیام اچ. مک ریون

کتاب تختخوابت را مرتب کن – ژنرال ویلیام اچ. مک ریون

نویسنده : ژنرال ویلیام اچ. مک ریون
کتاب صوتی : دارد
پی دی اف : ندارد
کتاب پدر پولدار، پدر بی‌پول – رابرت کیوساکی

کتاب پدر پولدار، پدر بی‌پول – رابرت کیوساکی

نویسنده : رابرت کیوساکی
کتاب صوتی : دارد
پی دی اف : ندارد
کتاب رازهای ترید غیر احساسی – لری لوین

کتاب رازهای ترید غیر احساسی – لری لوین

نویسنده : لری لوین
کتاب صوتی : دارد
پی دی اف : ندارد
تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه – جان مورفی

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه – جان مورفی

نویسنده : جان مورفی
کتاب صوتی : ندارد
پی دی اف : ندارد
کتاب جادوگران بازار نوین – جک د.شواگر

کتاب جادوگران بازار نوین – جک د.شواگر

نویسنده : جک د.شواگر
کتاب صوتی : ندارد
پی دی اف : ندارد