کتاب Technical Analysis (تحلیل تکنیکال)


نام کتاب Technical Analysis
نام کتاب ( انگلیسی ) Technical Analysis
نویسنده Ankush Ambilduke
موضوع تحلیل تکنیکال
پی دی اف دانلود کتاب

Technical Analysis این کتاب دارای اصول تکنیکال می باشد که پایه و اساس تمام تحلیل های تکنیکل را شامل می شود. شما می تواند با استفاده از این کتاب به یک تکنیکالیست و پرایس اکشن کار ماهر تبدیل شوید زیر این کتاب دارای مطالبی است که پایه و اساس پرایس اکشن را تشکیل می دهد این مطالب عبارت است از:

شما با خواندن کتاب Technical Analysis می توانید مفاهیم تکنیکال را درک کرده و با استفاده از مطالبی که آموخته اید، استراتژی معاملاتیخوبی را برای خودتان بچینید. برای مثال شما میتوانید با یاد گرفتن روند ها و سطوح مقاومت، یک استراتژی ترکیبی ایجاد کنید و شروع به معامله بکنید.