پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : روند های قیمتی (مسیر، اجزا، تایم) بخش اول

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

 مسير حركت روند ، اجزا تشكيل دهنده روند و بازه هاي حركتي و تايم فريم هاي مربوط به روند بررسي در این قسمت ها توضيح داده مي شوند 

 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
در حال مشاهده
فصل دوره اول 96 ویدیوی 5فصل دوره اول 96 ویدیوی 8

فصل دوره اول 96 ویدیوی 9

فصل دوره اول 96 ویدیوی 10

فصل دوره اول 96 ویدیوی 15

فصل دوره اول 96 ویدیوی 20


فصل دوره اول 96 ویدیوی 22