پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : الگوهای پرایسی حاصل از برگشت (کپس آن پرایس)

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.
 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )فصل دوره اول 96 ویدیوی 8

فصل دوره اول 96 ویدیوی 9

فصل دوره اول 96 ویدیوی 10

فصل دوره اول 96 ویدیوی 15در حال مشاهده
فصل دوره اول 96 ویدیوی 18


فصل دوره اول 96 ویدیوی 20


فصل دوره اول 96 ویدیوی 22