پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : رالي بيس رالي و دراپ بيس دراپ (RBR DBD)

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

در این جلسه دو الگوپرایسی حاصل از شکست رالی بیس رالی و دراپ بیس دراپ را بررسی خواهیم کرد 

 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )فصل دوره اول 96 ویدیوی 8

فصل دوره اول 96 ویدیوی 9

فصل دوره اول 96 ویدیوی 10

فصل دوره اول 96 ویدیوی 15

در حال مشاهده
فصل دوره اول 96 ویدیوی 16
فصل دوره اول 96 ویدیوی 20


فصل دوره اول 96 ویدیوی 22