پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : الگوی پرایسی حاصل از شکست (بخش دوم)

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.
 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )فصل دوره اول 96 ویدیوی 8

فصل دوره اول 96 ویدیوی 9

فصل دوره اول 96 ویدیوی 10

فصل دوره اول 96 ویدیوی 15


در حال مشاهده
فصل دوره اول 96 ویدیوی 17فصل دوره اول 96 ویدیوی 20


فصل دوره اول 96 ویدیوی 22