پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : مقدمه ای بر عرضه و تقاضا

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

جلسه سيزدهم مقدمه اي بر تشخيص نواحي عرضه و تقاضا با توجه به تحليل تكنيكال پرايسي (ديدگاه حركتي و ذهنيتي ماركت) و تكنيكال كلاسيك (تمركز بر سطوح حمايت و مقاومت) 

 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )فصل دوره اول 96 ویدیوی 8

فصل دوره اول 96 ویدیوی 9

فصل دوره اول 96 ویدیوی 10

در حال مشاهده
فصل دوره اول 96 ویدیوی 15

فصل دوره اول 96 ویدیوی 20


فصل دوره اول 96 ویدیوی 22