پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : بررسی رفتار قیمت در سشن ها ( قسمت دوم )

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

جلسه بيست و دوم بررسي رفتار قيمت در سشن ها مربوط به بازارهاي آسيا - لندن و آمريكا مي باشدجلسه بيست و دوم بررسي رفتار قيمت در سشن ها مربوط به بازارهاي آسيا - لندن و آمريكا مي باشد

 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )فصل دوره اول 96 ویدیوی 8

فصل دوره اول 96 ویدیوی 9

فصل دوره اول 96 ویدیوی 10

فصل دوره اول 96 ویدیوی 15

فصل دوره اول 96 ویدیوی 20


فصل دوره اول 96 ویدیوی 22در حال مشاهده
فصل دوره اول 96 ویدیوی 25