پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : مقدمه ای بر رونشناسی و خودشناسی معامله گر

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

جلسه نهم :: تراژدی تاسف بار ورود به بازار های مالی مقدمه ای بر رونشناسی و خودشناسی معامله گری جلسه نهم كه مهمترين موضوع تريدرها هست و نقش اساسي حضور در ماركت را بيان مي كند بحث روانشناسي و خودشناسي معامله گردي در بازارهاي مالي مي باشد 

 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )فصل دوره اول 96 ویدیوی 8

فصل دوره اول 96 ویدیوی 9

فصل دوره اول 96 ویدیوی 10

در حال مشاهده
فصل دوره اول 96 ویدیوی 11
فصل دوره اول 96 ویدیوی 15

فصل دوره اول 96 ویدیوی 20


فصل دوره اول 96 ویدیوی 22