ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : بررسی اجمالی ولید بریک اوت BO :پولبک PB (چنج آف پولاریتی یا همان تغییر قطبیت)، کامپلکس پولبک CPB ، تست TST ، شکست ناموفق BOF

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

بررسی اجمالی ولید بریک اوت BO :پولبک PB (چنج آف پولاریتی یا همان تغییر قطبیت)، کامپلکس پولبک CPB ، تست TST ، شکست ناموفق BOF

تاییدیه‌های ولید بریک اوت و BOF

ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 1

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 2

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 3

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 4