ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : ایچیموکوی پیشرفته (1)

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

● معرفی الگوهای ژاپنی I V N P Y S  
○ توضیحات کلی راجع به بعد زمان
● بررسی بعد مومنتوم (فصل سوم) براساس گامهای تشکیل دهنده‌ی الگو و بازار