ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : قیمت ، عرضه و تقاضا ، بررسی علت و معلول در بازار

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
در حال مشاهده
فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 1

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 2

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 3

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 4