ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : بررسی قدرت و ضعف گام های حرکتی در روند

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

بررسی قدرت و ضعف گام های حرکتی در روند
شیب و شتاب حرکات
مقایسه شیب و شتاب حرکت قیمتی با حرکت قبلی هم جهت و مقایسه با حرکت قبلی قیمتی خلاف جهت

ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 1

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 2

در حال مشاهده
فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 3

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 4