ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : چارت پترن

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

الگوهای سقف و کف دوگانه، سروشانه‌ی سقف و معکوس، مثلث کاهشی ، افزایشی ، متقارن، کنج بالارونده در روند نزولی، کنج پایین رونده در روند صعودی، پرچم، مستطیل