ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : بررسی قدرت و ضعف

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

بررسی قدرت وضعف
محاسبه فاصله سقفها تا سقفها یا کف ها تا کفها و انداره پولبک‌ها و مقایسه انها باهم
بررسی تمایلات کاهشی و افزایشی در کندل و جلو رفتن کندل به کندل و تمایلات الگو دوکندلی در بازار

ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 1

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 2

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 3

در حال مشاهده
فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 4