ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : انواع روندها ( روند صعودی - روند نزولی - روند خنثی - تغییر روند )

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 1

در حال مشاهده
فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 2

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 3

فصل فصل 3 (نگاهی کلی به روندها و مومنتوم حرکتی) ویدیوی 4