ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : ایچیموکوی پیشرفته (2)

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

■موضوعات جلسه:
● الگوهای  nt    n    v    e    
● تارگت گذاری قیمت و زمان 
● بررسی ابعاد قیمت زمان مومنتوم.
● محدوده‌های کل به جزء (قیمتی)