ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : اعداد ایچیموکویی (جپشین)

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

● اعداد ایچیموکویی (جپشین)
○ تحلیل زمانی از سقف و کف‌های قیمتی با استفاده از اعداد مخصوص