ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : پاسخ به پرسش‌ها و ادامه آموزش

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

○ پاسخ به پرسش‌ها
● تحلیل زمانی دره و قله کمو
○ تحلیل زمانی فلت کیجنسن(بررسی کاربرد با مثال)
● ایجاد ذهنیت برای تحلیل زمانی در کنار ابعاد روند و مومنتوم