ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : ایچیموکو (7)

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

موضوعات جلسه ۲۳:

  •  نکات تکمیلی تنکنسن و کیجنسن
  • معرفی کوالیتی لاین
  • ذات کوالیتی لاین
  • کاربرد کوالیتی لاین در تغییر روند و ادامه روند
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 1

فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 2

فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 3

فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 4

فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 5

فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 6

در حال مشاهده
فصل فصل 6 (آغاز ایچیموکو و معرفی دقیق ابزارها) ویدیوی 7