کندل استیک (CandleStick) : برآیند کندلی - الگو های سه کندلی

مدرس : آمین رضائی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

(الگوی  ستاره صبحگاهی - الگوی ستاره شامگاهی - الگوی سه سرباز سفید پوش - الگوی سه کلاغ سیاه)

کندل استیک (CandleStick)
کندل استیک (CandleStick)
فصل کندل استیک ویدیوی 1

فصل کندل استیک ویدیوی 2

فصل کندل استیک ویدیوی 3

در حال مشاهده
فصل کندل استیک ویدیوی 4