کندل استیک (CandleStick) : الگو های دو کندلی

مدرس : آمین رضائی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

 (الگوی پوشای صعودی و نزولی - الگوی ابر سیاه پوشاننده و نفوذگر - الگوی هارامی صعودی و نزولی - الگوی موچین بالایی و پایینی)

کندل استیک (CandleStick)
کندل استیک (CandleStick)
فصل کندل استیک ویدیوی 1

در حال مشاهده
فصل کندل استیک ویدیوی 2

فصل کندل استیک ویدیوی 3

فصل کندل استیک ویدیوی 4