ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : مباحث مهم فیبوناچی

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

موضوعات:

 • فیبوناچی زمانی
 • چرخه‌های زمانی
 • کف به کف
 • کف به سقف
 • سقف به سقف
 • سقف به کف
 • فیبوناچی بازتابی زمانی؛
 • کف به سقف و بازتاب از کف بعدی
 • سقف به کف و بازتاب از سقف بعدی
 • کف به کف و بازتاب از سقف بین دوکف
 • سقف به سقف و بازتاب از کف بین دوسقف
 • trz
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
فصل فصل 5 (نگاهی به فیبو ریتریسمنت، اکستنشن و اکسپنشن قیمتی ، نحوه‌ی صحیح PRZ گیری ، فیبوی زمانی و TRZ) ویدیوی 1

فصل فصل 5 (نگاهی به فیبو ریتریسمنت، اکستنشن و اکسپنشن قیمتی ، نحوه‌ی صحیح PRZ گیری ، فیبوی زمانی و TRZ) ویدیوی 2

در حال مشاهده
فصل فصل 5 (نگاهی به فیبو ریتریسمنت، اکستنشن و اکسپنشن قیمتی ، نحوه‌ی صحیح PRZ گیری ، فیبوی زمانی و TRZ) ویدیوی 3