ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) : الگوهای هارامی ، هارامی کراس ، تویزرز‌ باتم ، تویزرز تاپ

مدرس : مختار دهنوی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
فصل فصل 2 (کندل‌شناسی ؛ ریورسال ، پترن‌های کندلی) ویدیوی 1

فصل فصل 2 (کندل‌شناسی ؛ ریورسال ، پترن‌های کندلی) ویدیوی 2


فصل فصل 2 (کندل‌شناسی ؛ ریورسال ، پترن‌های کندلی) ویدیوی 4

در حال مشاهده
فصل فصل 2 (کندل‌شناسی ؛ ریورسال ، پترن‌های کندلی) ویدیوی 5