معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری : بهینه کردن نقاط ورود

مدرس : آریو راد
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

در جلسه قبل باهم یادگرفتیم که به کمک ساختارها و الگوهای کندلی تریدهای خودمان را در شرایط موفقیت بالاتری قراردهیم به همین منظور در این جلسه یادمیگیرم از تریدهای غیر ضرروی در جاهای که مارکت شرایط فیک ایجاد میکند جلوگیری کنیم .

شاید در این جلسه نکات آموزش داده شده باعث بشه تعدادی از تریدهای ما کمتر بشه اما به جای آن یک فیلتری را اعمال میکنیم تا به وسیله آن بتوانیم تریدهای با احتمال برد و موفقیت بالتری را بدست بیاوریم.

معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری
معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 2

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 3

در حال مشاهده
فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 4

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 5

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 6