معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری : مفهوم فراکتال، تایم فریم و توالی آنها

مدرس : آریو راد
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

قبل از اینکه باهم به یادگیری ستاپ تریدو ورود به مارکت برسیم باید :
باهم یادبگیریم که تریدهای دارای امتیاز بالتری هستن برای موفقیت و از تریدهای با ریسک بالا جلوگیری کنیم و حسابمون را در معرض خطر قرار ندهیم.

به همین منظور در این جلسه باهم یادمگیریم به کمک ارتباط تایم فریم و روند شناسی یادگرفته شده در ترم اول باهم ابتدا شناسایی کنیم که مارکت چندین مدل مختلف از شرایط گوناگون را برای ما ایجاد میکند و در مرحبه بعدی به کمک این شرایط گوناگون شروع به امتیازدهی شرایط مختلف کرده و در نهایت با توجه به این امتیاز دهی ها برنامه ترید در جهت روند مارکت را طرح ریزی کرده .

معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری
معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری
در حال مشاهده
فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 1

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 2

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 3

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 4

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 5

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 6