معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری : ارتباط ریاضی بین ارزها و اهمیت دیتاهای اقتصادی

مدرس : آریو راد
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

در این جلسه به بررسی روابط بین ریاضی جفت ها می پردازیم
تغییرات در میزان قدرت هر کارنسی باعث تغییرات در قیمت جفت ارزها خواهد شد به همین منظور تاثیرات قدرت گرفتن و یا دچار ضعف شدن یک و یا هر دو ارز را باهم بررسی که تا بتوانیم به کمک این روابط ریاضی از جلسات بعدی ترم سوم استفاده کنیم جهت ترید کردن

معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری
معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری
در حال مشاهده
فصل ترم 3 (پیشرفته) ویدیوی 1

فصل ترم 3 (پیشرفته) ویدیوی 2

فصل ترم 3 (پیشرفته) ویدیوی 3

فصل ترم 3 (پیشرفته) ویدیوی 4

فصل ترم 3 (پیشرفته) ویدیوی 5