معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری : معامله در جهت روند

مدرس : آریو راد
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

در این قسمت وقت آن رسیده تا باهم یادبگیریم در کجای مارکت باید به دنبال ورود باشیم و :
به کمک ستاپ تریدی در این جلسه باهم یادمیگیریم متوجه میشویم برای یک ترید در جهت صعود باید در کف های قیمتی و برای یک ترید نزولی باید سقف ها قیمتی وارد مارکت بشویم .
به مین منظور به دنبال سناریوهای تغییر روند رد کف ها برای روند صعودی هستیم تا در بهترین منطقه ممکن وارد ترید بشویم ( همین اتفاق نیز برای حالت تریدهای نزولی و ریزشی نیز صادق هست )

برای درک بهتر این ستاپ ورود باهم چندین مثال رو در گذشته مارکت بررسی میکنیم تا به شناختی کلی از این ستاپ ترید برسیم که در جلسات بعدی نکات تکمیلی و بررسی در لایو مارکت رو داشته باشیم

معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری
معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری

در حال مشاهده
فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 2

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 3

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 4

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 5

فصل ترم 2 (متوسطه) ویدیوی 6