معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری : آموزش سوئیپ شدن

مدرس : آریو راد
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

در این جلسه باهم یادمیگیریم که :
در بعضی از مواقع مارکت شکست های که دوست داریم را انجام نمیدهم به همین منظور باید بدانیم در زمانی که مارکت شکست های به شکل جمع آوری نقدینگی و یا همان سویپ کردن ها به چه شکل واکنش نشان دهیم و منتظر چه نوع اتفاقی باید در چارت باشیم که تایید یا عدم برای شناسایی روند را داشته باشیم.

در این قسمت که پنجمین جلسه از ترم اول هست باهم به نقش و تاثیر سویپ کرده ( جمع آوری نقدینگی ) در مارکت پرداخته .

معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری
معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری
فصل ترم 1 (مقدماتی) ویدیوی 1

فصل ترم 1 (مقدماتی) ویدیوی 2

فصل ترم 1 (مقدماتی) ویدیوی 3

فصل ترم 1 (مقدماتی) ویدیوی 4

فصل ترم 1 (مقدماتی) ویدیوی 5

در حال مشاهده
فصل ترم 1 (مقدماتی) ویدیوی 6

فصل ترم 1 (مقدماتی) ویدیوی 7

فصل ترم 1 (مقدماتی) ویدیوی 8

فصل ترم 1 (مقدماتی) ویدیوی 9

فصل ترم 1 (مقدماتی) ویدیوی 10