معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری : تمرین روی نماد usdjpy

مدرس : آریو راد
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

در ترم چهارم به بررسی مثال و نکات مربوط به ترید لایو میپردازیم
ابتدا طبق تحلیل های روزانه نواحی مهم و قابل ترید جفت ارز USDJPY را شناسی کردیم و سپس برطبق ستاپ تریدی که در ترم دوم یادگرفتیم وارد ترید شده .

معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری
معامله گری بر اساس پرایس اکشن و تحلیل بین بازاری
فصل ترم 4 (نمونه ترید) ویدیوی 1

فصل ترم 4 (نمونه ترید) ویدیوی 2

در حال مشاهده
فصل ترم 4 (نمونه ترید) ویدیوی 3

فصل ترم 4 (نمونه ترید) ویدیوی 4

فصل ترم 4 (نمونه ترید) ویدیوی 5