پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر ) : معرفی ستاپ های معاملاتی و تریگر های ورود (قسمت دوم)

مدرس : سعید خاکستر
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.
 پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
پرایس اکشن دوره اول 96 و دوره دوم 98 ( دوره تریگر )
فصل دوره دوم 98 ویدیوی 1

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 2فصل دوره دوم 98 ویدیوی 5

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 6فصل دوره دوم 98 ویدیوی 9


در حال مشاهده
فصل دوره دوم 98 ویدیوی 11فصل دوره دوم 98 ویدیوی 14


فصل دوره دوم 98 ویدیوی 16

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 17


فصل دوره دوم 98 ویدیوی 19

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 20

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 21

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 22

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 23

فصل دوره دوم 98 ویدیوی 24