Daily Pips : ستاپ ها (بخش چهارم)

مدرس : سبحان پیمان فرد
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

عناوین :

  • ستاپ چهارم
  • ترید با ICT SMT (دایورجنس بین ۲ بازار)
  • بررسی یکی از انواع دستکاری قیمت