Daily Pips : ستاپ ها (بخش سوم)

مدرس : سبحان پیمان فرد
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

 عناوین :

  • ستاپ سوم
  • ترید با دایورجنس ها در جهت اسمارت مانی (dvg+smc)