صفر تا صد تحلیل تکنیکال فارکس : فاکتورهای بیس خوب

مدرس : مهران زارعی
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.
صفر تا صد تحلیل تکنیکال فارکس
صفر تا صد تحلیل تکنیکال فارکس
فصل عرضه و تقاضا ویدیوی 1

در حال مشاهده
فصل عرضه و تقاضا ویدیوی 2

فصل عرضه و تقاضا ویدیوی 3

فصل عرضه و تقاضا ویدیوی 4

فصل عرضه و تقاضا ویدیوی 5

فصل عرضه و تقاضا ویدیوی 6