Daily Pips : تریگر ها (بخش چهارم)

مدرس : سبحان پیمان فرد
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

عناوین :

  • مدل ورود چهارم
  • ورود با اندیکاتور TDI
  • بررسی دایورجنس ها (DVG)
  • مزایا و معایب آن
  • دبل تریگر ها