Daily Pips : زمان بندی

مدرس : سبحان پیمان فرد
رایگان
قابل مشاهده برای همه
litefinance broker logo
معامله در بازار های مالی با بروکر لایت فایننس
توجه کنید : استفاده از ویدیو ها بدون اجازه مدرس غیرقانونی میباشد.

عناوین این جلسه : 

  • زمان بندی کیل زون ها
  • انتخاب بازه زمانی برای دی تریدر و سشن تریدر
Daily Pips
Daily Pips
فصل فصل اول : پیش‌ نیاز های یک تریدر ویدیوی 1

در حال مشاهده
فصل فصل اول : پیش‌ نیاز های یک تریدر ویدیوی 2

فصل فصل اول : پیش‌ نیاز های یک تریدر ویدیوی 3