تحلیل نماد طلا به دلار XAUUSD

مشاهده تمام تحلیل ها

تحلیل نماد طلا به دلار XAUUSD
  • شماره تحلیل : 226
  • نماد : xauusd
  • تایم فریم : 1H
  • تاریخ انتشار : 17 فروردین 1402 - 12:31
قیمت طلا در روند صعودی کوتاه-مدت به منطقه طلایی [2033 تا 2029] رسید. پس از رسیدن به منطقه طلایی، قیمت کاهش یافته است. اگر اصلاح امروز ادامه یابد، بازار به منطقه پشتیبانی (A) در [1992 - 1988] خواهد رسید. پس از آزمایش این منطقه، پیشنهاد می‌کنم معاملات جدید خرید را با تارگتی در سقف دیروز وارد کنید. اگر قیمت از پشتیبانی (A) گذر گند، به پشتیبانی (B) در [1972 – 1966] می‌رسد. پس از آزمایش این منطقه، پیشنهاد می‌کنم بر اساس الگو معاملات خرید را وارد کنید. 1)بر اساس الگوی پشتیبانی (А) در [1992 - 1988] خرید کنید. حد سود: 2031. حد ضرر: طبق قوانین الگو. 2)بر اساس الگوی پشتیبانی (В) در [1972 - 1966] خرید کنید. حد سود: 2031. حد ضرر: طبق قوانین الگو.