• شماره تحلیل : 199
  • نماد : usdcad
  • تایم فریم : 4H
  • تاریخ انتشار : 8 فروردین 1402 - 17:15
تحلیل جفا ارز USDCAD در تایم فریم ۴ ساعته
investizo