تحلیل نماد بیت‌ کوین BTCUSD

مشاهده تمام تحلیل ها

تحلیل نماد بیت‌ کوین BTCUSD
  • شماره تحلیل : 121
  • نماد : btcusd
  • تایم فریم : 1H
  • تاریخ انتشار : 18 اسفند 1401 - 10:27
بیت کوین به ساخت موج اصلاحی [4] به صورت یک زیگزاگ (A)-(B)-(C) ادامه می‌دهد. اکنون آخرین موج این زیگزاگ، یعنی ایمپالس (C) در حال آشکار شدن است. بزودی انتظار می‌رود تا این الگوی زیگزاگی کامل شود. قیمت در ایمپالس (C) به سطح 21453.07 خواهد رسید، و سپس بازار معکوس می‌شود. در سطح نشان داده شده، موج (C) برابر با موج ایمپالس پیشین (A) خواهد بود.